// only needs to be called once

Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működés érdekében.

Általános információ: +36 (1) 430-3700 | Szerviz fax: +36 (1) 453-0358

Központi e-mail:  [email protected] | Szerviz e-mail:  [email protected]

Mivel foglalkozunk?

A SPIE AGIS Fire & Security a biztonságtechnikai rendszerek, megoldások és szolgáltatások széles skáláját nyújtja, legyen szó gyengeáramú, gépészeti biztonsági megoldásokról, csakúgy mint tűzoltó rendszerekről.

Magas szintű szakmai ismeret, változatos projektjeink során megszerzett több éves tapasztalat és a vezető amerikai Tyco vállalattal történő együttműködés fémjelzi a SPIE tevékenységét. Megoldásainkat úgy tervezzük meg, hogy minden lépésnél figyelembe vesszük ügyfeleink igényeit.

Tovább

 

 

1. A Tájékoztató célja

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a weboldal fenntartója, a SPIE AGIS Fire & Security Fővállalkozói és Mérnöki Kft. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/A., a továbbiakban: „Társaság”) által a honlapján alkalmazott sütik kezelésének legfontosabb szabályait.

2. Sütik (cookiek)

2.1

A Társaság a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése.

A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket egy weboldal felhasználhat arra, hogy még hatékonyabbá tegye a felhasználói élményt. A jogszabályok szerint a sütiket abban az esetben tárolhatjuk az Ön eszközén, ha erre feltétlenül szükség van a weboldalunk működése érdekében. Minden egyéb típusú süti használatához az Ön engedélyére van szükségünk. Jelen weboldal különféle sütiket használ. A weboldalunkon megjelenő némelyik sütit harmadik fél szolgáltatóink helyezik el.

A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

Ön bármikor módosíthatja vagy visszavonhatja weboldalunkon a Sütinyilatkozathoz való hozzájárulását.

2.2

A Társaság a személyre szabott szolgáltatások biztosítása érdekében, cookie-k alkalmazásával a következő Személyes adatokat kezeli: demográfiai adatok, valamint érdeklődési kör, információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján).

2.3

A honlap – a Google Analytics segítségével – nem személyhez kötött információkat automatikusan gyűjt a látogatókról, és ennek érdekében cookie-kat (sütiket) küld el és ment el a látogatók számítógépére, amelyeket azok az újabb látogatáskor visszaküldenek a Honlapnak. A sütik a webhely által a felhasználó számítógépére küldött, elhelyezett adatcsomagok. Ezek segítségével anonim statisztikai információkat gyűjtünk a weboldal funkcionalitásának és teljesítményének növelése, a látogatottság mérése érdekében. A böngészők beállításai között lehet engedélyezni, korlátozni, esetlegesen tiltani a cookie-k használatát. A beállítások módosítása előtt, figyelembe veendő, hogy egyes honlapok csak a cookie-k használatával tudnak maximális felhasználói élményt biztosítani és a weboldal teljes funkcionalitása csak akkor érhető el, ha a cookie-k engedélyezve maradnak. A legnépszerűbb böngészőkkel és a cookie-k kezelésével kapcsolatban a böngészője súgó és támogatás menüjében tájékozódhat.

Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető. A Google Analytics tevékenységéről bővebben itt tájékozódhat.

A cookie-preferenciák böngészőn belüli beállításával kapcsolatban az alábbi oldalakon talál bővebb tájékoztatást

Elengedhetetlen (session) cookies

Az elengedhetetlen sütik kezelésének jogalapja az adatkezelő jogos érdeke. Az elengedhetetlen sütik segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.

Névfmalertcookies
Szolgáltatóspie-agis.hu
CélA felhasználó sütik felhasználáshoz adott hozzájárulását tárolja.
Lejárat1 év
Típushttp

Statisztikai

Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik segítenek a weboldal tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a weboldallal. A statisztikai sütik kezelésének jogalapja a látogató hozzájárulása.

Név_ga
Szolgáltatóspie-agis.hu
CélEgyedi azonosítóval látja el a böngészőt; segítségével hosszútávú statisztika készíthető a felhasználók általi webhelylátogatásokról. További információ: Google Analytics
Lejárat2 év
Típushttp

Név_gat
Szolgáltatóspie-agis.hu
CélA Google Analytics használja annak érdekében, hogy korlátozza az adatgyűjtést a nagy forgalmú webhelyeken További információ: Google Analytics
Lejárat1 nap
Típushttp

Név_gid
Szolgáltatóspie-agis.hu
CélEgyedi azonosítóval látja el a böngészőt; segítségével hosszútávú statisztika készíthető a felhasználók általi webhelylátogatásokról. További információ: Google Analytics
Lejárat1 nap
Típushttp

Marketing

A marketingsütik a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére szolgálnak.

Nem használunk ilyen típusú sütiket.

Besorolással nem rendelkező sütik

A besorolással nem rendelkező sütik olyan sütik, amelyek még besorolás alatt állnak, az egyéni sütik szolgáltatóival együtt.

Nem használunk ilyen típusú sütiket.

1. A Tájékoztató célja

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a weboldal fenntartója, a SPIE AGIS Fire & Security Fővállalkozói és Mérnöki Kft. (a továbbiakban: „ Társaság”) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

Jelen Tájékoztató célja, hogy az érintettek megfelelő tájékoztatást kaphassanak a Társaság által a http://www.spie-agis.hu elnevezésű honlap működtetése során kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésbe esetlegesen bevont adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, valamint arról, hogy harmadik országba történik-e adattovábbítás. A jelen Tájékoztató az érintett jogairól is informál.

Bárki látogathatja a honlapot anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatot meg kellene adnia. Vannak azonban olyan funkciók, amelyek igénybevételéhez bizonyos személyes adatok megadása (pl. név, e-mail cím) szükséges.

2. A Tájékoztatóban használt fogalmak:

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Ezen felül személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy

Felhasználó: az a természetes személy, aki a Társaság honlapját meglátogatja, esetleg ott regisztrál, és ennek során megadja személyes adatát vagy adatait

Különleges adat: a faji vagy etnikai származásra, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, illetve a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, valamint a bűnügyi személyes adat

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, tagolása, megváltoztatása, átalakítása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, betekintés, közlése továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Az érintett hozzáférési joga: az érintett jogosult az adatkezelőtől arra vonatkozó visszajelzést kapni, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és meghatározott információkhoz (pl. az adatkezelés célja, az érintett személyes adatok kategóriái, személyes adatok tárolásának időtartama)

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

3. A Társaság, mint adatkezelő adatai

Neve: SPIE AGIS Fire & Security Fővállalkozói és Mérnöki Kft. (továbbiakban: „Társaság” vagy „ Adatkezelő”)
Székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 3/A
Nyilvántartó bírósága és cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-09-163039

Adatvédelemért felelős munkatárs elérhetőségei: e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; telefon: +36-1-430-3709

Az Adatkezelőnél az adatokhoz hozzáféréssel kizárólag azon személyek rendelkeznek, akiknek az feladataik ellátásához feltétlenül szükséges (pl. kapcsolattartásért, számlázásért felelős munkatársak).

4. Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbi személyek/szervezetek számára továbbítja (adatfeldolgozók) annak érdekében, hogy:

 • online tárhely-szolgáltató: név: H88 S.A. (cím: Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, Lengyelország)
 • technikai háttér szolgáltatása (rendszergazdai és rendszerfelügyeleti feladatok ellátása): H88 S.A., székhely: Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, Lengyelország
 • weboldallal kapcsolatos technikai háttér biztosítása, fejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátása:
  • név: Keresztury Balázs Zsolt e.v., székhely: 1039 Budapest, Margitliget utca 1. 6. em. 65. a.
  • név: SPIE Building Solutions Sp. z o.o., székhely: ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa, Lengyelország
 • online e-mail-szolgáltató: név: Mailgun Technologies Inc., 535 Mission St. 14th Floor San Fransisco, CA 94105, Amerikai Egyesült Államok

Az adatfeldolgozóknál az adatokhoz hozzáféréssel kizárólag azon személyek rendelkeznek, akiknek az feladataik ellátásához feltétlenül szükséges (pl. tárhely adminisztrációt végző munkatársak, rendszergazdák és rendszertámogatást végző munkatársak, webfejlesztő).

A tárhely szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó személyes adatokat nem továbbít az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívülre.

5. A kezelt személyes adatok és azok védelme

5.1

Ha a Felhasználó a Társaság honlapját meglátogatja, az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét, országát, a használt böngészőt, az eszköz és operációs rendszer típusát és verziószámát, a nyelvi beállításokat, a látogatás időpontját, a honlap látogatási adatokat.

PHPSESSID és Google Analytics cookiek: Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál, melyeket a Társaság kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre és statisztikai információk gyűjtésére, az informatikai rendszer technikai fejlesztése érdekében használ fel. Ezen adatokból az oldal látogatottságára lehet következtetni, az adott gépekre lehet visszakövetkeztetni, személyes adatok felhasználására nem kerül sor. Az adatok kizárólag névtelenül kerülnek felhasználásra.

A fenti adatoknak a személyre vonatkozó tárolása nem történik meg.

5.2

A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő a szolgáltatásainak igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti különösen az alábbi adatokat:

név, lakóhely, telefonszám, e-mail cím.

5.3

Amennyiben a Felhasználó a Társaság részére e-mailt küld, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó nevét és e-mail címét, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

A Felhasználó által küldött e-mailek esetén az Adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 90. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben a szerződés teljesítése vagy az Adatkezelő jogos érdeke a személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig, amelyről az Adatkezelő külön tájékoztatja a Felhasználót.

5.4

A személyes adatok tárolása jelszóval védett, rendszeresen felülvizsgált rendszerben történik. Az adatokhoz hozzáférés korlátozott, a kommunikáció titkosított csatornán történik.

5.5

A http://www.spie-agis.hu oldalon találhatók külső, nem a Társaság által üzemeltetett oldalakra vezető hivatkozások (linkek; pl. Instagram, Facebook) amely oldalakon szintén történhet személyes adatok kezelése. Ezeken a külső oldalakon megvalósuló adatkezelésekről a felhasználó a külső oldalon elhelyezett tájékoztatók, illetve a külső oldal üzemeltetőjénél tájékozódhat.

6. A Társaság által kezelt további adatok

6.1

A Társaság a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

6.2

A Társaság a személyre szabott szolgáltatások biztosítása érdekében, cookie-k alkalmazásával a következő Személyes adatokat kezeli: demográfiai adatok, valamint érdeklődési kör, információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján).

6.3

A honlap – a Google Analytics segítségével – nem személyhez kötött információkat automatikusan gyűjt a látogatókról, és ennek érdekében cookie-kat (sütiket) küld el és ment el a látogatók számítógépére, amelyeket azok az újabb látogatáskor visszaküldenek a Honlapnak. A sütik a webhely által a felhasználó számítógépére küldött, elhelyezett adatcsomagok. Ezek segítségével anonim statisztikai információkat gyűjtünk a weboldal funkcionalitásának és teljesítményének növelése, a látogatottság mérése érdekében. A böngészők beállításai között lehet engedélyezni, korlátozni, esetlegesen tiltani a cookie-k használatát. A beállítások módosítása előtt, figyelembe veendő, hogy egyes honlapok csak a cookie-k használatával tudnak maximális felhasználói élményt biztosítani és a weboldal teljes funkcionalitása csak akkor érhető el, ha a cookie-k engedélyezve maradnak. A legnépszerűbb böngészőkkel és a cookie-k kezelésével kapcsolatban a böngészője súgó és támogatás menüjében tájékozódhat. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető.

A Google Analytics tevékenységéről bővebben itt tájékozódhat: https://policies.google.com/privacy?hl=hu .

A cookie-preferenciák böngészőn belüli beállításával kapcsolatban az alábbi oldalakon talál bővebb tájékoztatást

- Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

- Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

- Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

6.4

A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

6.5

A Társaság a Felhasználó által az egyes honlapokra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan és ezáltal a szerződés jogszerű teljesítésének, a honlap jogszerű használatának biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.

Az oldalon olyan Facebook widget-ek működnek, melyek megmutatják az oldal Facebook kedveltségét (like/share/recommend). Ezek a Facebook widget-ek hozzáférhetnek a látogató IP címéhez, böngészőjének típusához, esetlegesen azonosító sütiket (cookie-kat) helyezhetnek a böngészőjében, amikor az érintett Facebook widget-et használja (pl. az oldalt, az oldal tartalmát like-olja, megosztja a Facebook-on), amennyiben a Facebook-ra be van jelentkezve. További tájékoztatásért olvassa el a Facebook adatvédelmi irányelveit: https://www.facebook.com/about/privacy/update

6.6

A Társaság a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Felhasználó szavatol azért, hogy a szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl. a Felhasználó által generált tartalom közzététele során stb.) az érintett természetes személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte.

16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. A Társaságnak nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot – a honlap látogatásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjt.

6.7

Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

6.8

Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

7. Az egyes adatkezelések jellemzői

7.1 Ajánlatkérői adatok

Az adatkezelés célja : a http://www.spie-agis.hu oldalon keresztül a Társaság adott szolgáltatása kapcsán a kapcsolat felvétele a Társasággal, ajánlat készítése, kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, a felek közötti szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, és annak figyelemmel kísérése, a megbízási díj számlázása, valamint az azzal kapcsolatos esetleges követelések érvényesítése, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, a számviteli kötelezettségek teljesítése

Az adatkezelés jogalapja : az érintett hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont; GDPR 6. cikk (1) a) pont); valamint az adatkezelés szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) b) pont); olyan szerződés teljesítésének szükségessége, amelyben az érintett az egyik fél (GDPR 6. cikk (1) b) pont); valamint az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdései szerinti jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c) pont)

A kezelt személyes adatok típusa : név, e-mail cím, telefonszám

Az adatkezelés időtartama :

 • a szerződés megszűnéséig, de legfeljebb a személyes adatnak a Társaság tudomására jutásától számított 5 évig. Számla kibocsátása estén az adott üzleti évről készített beszámoló, üzleti jelentés, illetve könyvviteli elszámolás elkészítésétől számított 8 év.

A személyes adatok az alábbi személyek/szervezetek számára kerülnek továbbításra (adatfeldolgozók):

 • online tárhely-szolgáltató (e-mail rendszer működtetése): név: Ogicom - H88 S.A (cím: Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, Lengyelország);
 • technikai háttér szolgáltatása (rendszergazdai és rendszerfelügyeleti feladatok ellátása: SPIE Building Solutions Sp. z.o.o., székhely: ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa, Lengyelország

Az adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja, illetve az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: az érdeklődő nem kapja meg az őt érdeklő szolgáltatás kapcsán a Társaság ajánlatát.

7.2 Hibabejelentés

Az adatkezelés célja:

a Társaság által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő hibák kezelése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása

A kezelt személyes adatok típusa : a bejelentő neve, e-mail címe, telefonszáma, a termék megnevezése, sorozatszáma, a hiba leírása.

Az adatkezelés időtartama:

 • 5 év (a Ptk. szerinti általános elévülési idő)

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a bejelentő minőségi kifogása kezelésének elmaradása.

7.3 A http://www.spie-agis.hu szerver naplózása

A http://www.spie-agis.hu weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja : a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja (a Társaság jogos érdeke a weboldala biztonságos működéséhez)

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe

Az adatkezelés időtartama:

 • 2 hét

Adatfeldolgozók:

 • név: Ogicom - H88 S.A (cím: Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, Lengyelország)

Adatfeldolgozói feladat: online tárhely biztosítása

A Társaság a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:

A http://www.spie-agis.hu html kódja a Társaságtól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz.

A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Tájékoztatjuk, hogy ezen hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni, akár az Adatkezelő tájékoztatása nélkül. Az ilyen tevékenység nem minősül az Adatkezelő által folytatott adatkezelésnek, és az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében.

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is behatárolható az adott számítógépet használó felhasználó.

A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki.

A webauditálási célú és a honlaplátogatói adatok webszerver általi rögzítésével megvalósított adatkezelések az interneten elterjedt adatkezelések, így azokat az internet használatával, weblapok látogatásával elfogadja a felhasználó. Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alábbi adatkezelők tud részletes felvilágosítást nyújtani.

A http://www.spie-agis.hu weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként több szerver is segíti, pl. a Google Analytics. A Google Analytics adatkezelési tájékoztatója elérhető az alábbi címen: http://www.google.com/intl/hu/policies/

A honlap kódjába a felhasználók követése és személyre szabott ajánlások megjelenítése érdekében az alábbi szolgáltatók kódja került beágyazásra: google.com, doubleclick.net, cloudfront.net, googletagmanager.com, google-analytics.com, googleadservices.com, facebook.net

7.4 A http://www.spie-agis.hu honlap cookie kezelése

A Társaság a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, webanalitikai mérések.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

Az adatkezelés időtartama:

 • a munkamenet vége (Google Analytics esetében);
 • 30 nap (süti elfogadása esetén)

Adatfeldolgozók:

 • név: Ogicom - H88 S.A (cím: Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, Lengyelország)

Adatfeldolgozói feladat: online tárhely biztosítása

A munkamenet lezárultáig érvényes süti csak a böngésző bezárásáig marad a számítógépen.

A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

A Google mint külső szolgáltató szintén sütit kezelhet céljai megvalósítása érdekében.

A Google süti kezeléséről a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen kapható tájékoztatás az adatkezelőtől.

8. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek

8.1

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél

 • tájékoztatást a kezelt személyes adatairól (a konkrét adatokról ad tájékoztatást az Adatkezelő),
 • a személyes adataihoz való hozzáférési jogot,
 • kezelt személyes adatainak helyesbítését,
 • kezelt személyes adatainak – kötelező adatkezelés kivételével - törlését, zárolását, (a konkrét személyes adat megjelölésével),
 • korlátozhatja az adatkezelést,
 • tiltakozhat,
 • megilleti az adathordozhatóság joga (csak a szerződés alapján kezelt adatok vonatkozásában, automatikus adatkezelés esetén),
 • jogorvoslatot kérhet.

8.2

A fentiekkel kapcsolatban a Felhasználó fordulhat a Társasághoz a 3. pontban megadott elérhetőségeken.

Amennyiben az érintett személyes adatainak jogellenes kezelését tapasztalja és ezzel az Adatkezelő az érintettnek kárt okoz, akkor köteles azt megtéríteni. (Az érintett kártérítésre irányuló kereseti kérelmet terjeszthet elő a bíróságon).

Az érintett személyiségi jogainak megsértése esetén sérelemdíjat követelhet az Adatkezelőtől.

Amennyiben az érintett személyes adatainak jogellenes kezelését tapasztalja, akkor panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; telefon: 06 -1- 391-1400; telefax: 06-1-391-1410; e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

Az érintett bírósághoz is fordulhat személyes adatainak jogellenes kezelése esetén. A pert az Adatkezelő székhelye, vagy az érintett választása szerint, az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróság (törvényszék) előtt lehet megindítani.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatót pl. szolgáltatásai bővülésekor vagy jogszabály változásakor megváltoztassa. Mindez nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az Adatkezelő a módosításra vonatkozó tájékoztatást előzetesen, 15 nappal korábban közzéteszi a honlapján

{youtube}lIy2GrP1qpE{/youtube}

Tekintse meg az alábbi riportot, melyben áruvédelmi rendszereink segítségével akadályoztak meg egy nagyértékű lopási kísérletet egy budapesti hipermarketben!


Az ipari forradalom napjainkban zajló negyedik szakasza nem csak az ipari termelést segítheti. A sokak által „Connectivity”-nek, azaz magyarul talán leginkább a „dolgok összekapcsolásá”-nak nevezhető fejlődési szakasz a biztonságtechnikában is megjelenik, amely várhatóan az EHS területre is jelentős hatást gyakorol.

Tendenciák a vállalati biztonsági kultúrában

Részben a nemzetközi elvárásoknak, részben az cégek által támasztott igényeknek és nem utolsósorban a felelős személyek saját belső motivációjának köszönhetően, egyre nagyobb hangsúlyt kap a vállalatok mindennapi életében az EHS menedzsment.
A területért felelős vezetők nem csak az operatív tevékenységgel foglalkoznak, szakmai véleményük egyre nagyobb szerepet kap a vállalati döntéshozásban is, így jóváhagyásuk hiányában nem épülhet új gyártósor, nem bővítheti területét a gyár és nem alakulhatnak új folyamatok sem.
Napjaink EHS menedzserei jól képzettek, befogadók és innovatívak, az ipari szektorban határozottan érezhető az EHS menedzserek tevékenységének pozitív hatása. Feladataik ma még nagy részben manuális jellegűek, de a technológiai fejlődés várhatóan ezen a területen is nagyon rövid időn belül éreztetni fogja hatását.

A SPIE AGIS Fire & Security Kft. egy multinacionális vállalat csoport hazai egységeként maga is élen jár az EHS kérdésekben. A vállalatcsoport komoly erőfeszítéseket tesz saját munkavállalóik és környezetük biztonságának érdekében.
A társaság - részben tapasztalati forrásai, részben pedig saját innovációs tevékenysége eredményeként - felismerte, hogy a biztonságtechnika által alkalmazott technológiai elemekre építve, azokat testre szabva olyan komplex megoldás csomag alakítható ki, amely az EHS menedzserek számára a mindennapi életben rendkívül hasznos segítséget jelent, így a vállalat portfóliójában egyre több olyan komplex szolgáltatás található, amely kimondottan erre a területre fókuszál.

A vállalat a klasszikus biztonságtechnika és oltástechnika területéről érkezik, így alaptevékenysége a versenytársaihoz hasonlóan a biztonság- és oltástechnikai rendszerek telepítése, ugyanakkor mindig vezető szerepet töltött be az olyan innovatív és átfogó megoldások felkutatásában, amelyek megkülönböztetik versenytársaitól. Ebben nagy szerepe van annak, hogy társaság a TYCO (Johnson Controls) hazai vezető rendszerintegrátoraként hozzáfér a legmagasabb minőségi követelményeknek megfelelő rendszerekhez és munkatársai rendszeresen vesznek részt nemzetközi képzéseken A vállalat vezetése az elmúlt években érdekes változásra lett figyelmes az ipari szektorban. Egyre több olyan igény jelentkezik ügyfeleik részéről, amely alapvetően klasszikus biztonságtechnikai rendszerek telepítésére vonatkozik, de nem klasszikus biztonsági, hanem inkább munkabiztonsági szempontból merül fel.
Ezen igények esetében a vállalat nagy részben a már jól ismert technikai alapelemeket veszi elő, ebből alakítja ki partnerei részére a legmegfelelőbb komplex megoldásokat, de emellett egyre gyakrabban ajánlja a konvencionális megoldásoktól eltérő, olyan merőben új technológiai elemek alkalmazását, amelyek néhány éve talán még elképzelhetetlenek lettek volna.

Testre szabott biztonsági rendszerek

A SPIE felismerte, hogy a hagyományos és innovatív biztonságtechnikai megoldások megfelelően testre szabva és egymással kommunikáló rendszerbe építve jelentősen hozzájárulhatnak az ipari létesítmények munka-, tűz- és környezetvédelmi célkitűzéseinek eléréséhez.
A vállalat elkötelezetten keresi azokat a biztonsági elemeket, amelyek akár külön-külön, akár egyben részei lehetnek ennek az átfogó EHS koncepciónak.

sms

Automatizált evakuációs folyamat

assemblyA SPIE jelenleg legkeresettebb megoldása az evakuációs folyamat egyik legfontosabb eleme, az evakuációs folyamathoz kapcsolódó gyülekezési pontok oly módon történő kialakítása/átalakítása, amely lehetővé teszi azt, hogy kiürítés esetén a mentést végzők számára egyértelmű legyen, hogy mennyien tartózkodnak még az épületben, illetve az adott gyülekezési pontokon. Nagyon sok létesítményben a folyamat még ma is manuális, holott a korszerű elektronikai rendszerek alkalmasak arra, hogy az egész folyamatot automatizálják.
Az automatizálás alapja, hogy egyértelműen tudjuk, hogy mennyien tartózkodnak a létesítményben. Ennek legmegfelelőbb módja a főbejáratnál elhelyezett mechanikus (forgóvilla, forgókapu, gyorskapu, sorompó stb.) beléptető rendszer alkalmazása, amely folyamatosan regisztrálja a be- és kilépő személyeket. Értelemszerű, hogy a beléptető rendszer szoftvere annál pontosabban tudja meghatározni a munkavállalók tartózkodási helyét, minél több mechanikus elem kerül elhelyezésre, így amennyiben a területen több épület is található, úgy érdemes mindegyikben a mechanikus beléptetés kialakítása.
Kiürítést igénylő havária esemény bekövetkezésekor a munkavállalóknak a kijelölt gyülekezési pontok egyikére kell eljutniuk minél gyorsabban. A korszerű gyülekezési pontok a vezeték nélküli megoldásoknak köszönhetően ma már szinte bárhol kialakíthatók. Az egyértelműen jelzett gyülekezési pontok megfelelő számú és olvasási sebességű kártyaolvasóval, továbbá kamerával, kommunikációs berendezéssel és szünetmentes világítással vannak ellátva. A szünetmentes világítás jellemzően 4 órás áthidalásra alkalmas. Nagyon fontos, hogy a gyülekezési pontokon fel kell készülni az akár több órás tartózkodásra, így gondoskodni kell a megfelelő aljzatról és esővédelemről is.

Videotechnika másképp

videotechnikaKülönösen nagy fejlődés tapasztalható a videótechnikában, ahol a pár éve megjelenő IP alapú rendszerek már gyakorlatilag felváltották a korábbi analóg rendszereket. Ez a technológia könnyebb kezelhetőséget és jobb képminőséget hozott magával, emellett elérhetővé váltak már olyan képalkotó analitikai megoldások is, amelyek alapjaiban változtatják meg a korábbi szakmai alapvetéseket.
Napjaink modern videómegfigyelő rendszerei például felismerik az emberi alakot akár szélsőséges időjárási körülmények között is; alkalmasak arra, hogy jelezzék amennyiben egy gépjármű nem megfelelő irányba halad; nagy pontossággal képesek lemérni a képen látható berendezés hőmérsékleti adatait és amennyiben a hőmérsékleti érték meghaladja az előre meghatározott küszöbértéket, riasztást generálnak; vagy akár képesek riasztani, ha a megfigyelt személy elesik és mozgásképtelennél válik.

Speciális érzékelők

A biztonságtechnikai szempontból legfontosabb adatok és jelzések a meglévő alrendszerekből (tűzjelző, biztonságtechnika, CCTV stb.) érkeznek.
Az elérhető esettanulmányok arra is rávilágítanak, hogy egyre fontosabb a munkakörülmények környezeti feltételeinek mérhetővé tétele és az adatok tárolása, naplózása. Ezen igényeket kielégítendő, olyan speciális szenzorok telepítése is lehetővé vált, amelyek mérik a környezeti zajterhelést, a levegő minőségét, hőmérsékletét és páratartalmát, vagy akár a CO szintet is.
A speciális érzékelők köre gyakorlatilag korlátlanul bővíthető, a korszerű épületautomatizálási rendszerben fellelhető szinte valamennyi szenzor alkalmazható.

Vezeték nélküli mobil tűzjelző és elsősegélyhívó

firepointA megfelelő szintű védelem nem csak a vállalat normál működése során kiemelten fontos. Nem feledkezhetünk el azokról a helyzetekről, amikor egy-egy fejlesztés kapcsán a területen felújítási munkák zajlanak, esetleg új beruházás keretében átalakul vagy bővül a meglévő terület. Ilyen esetekben fokozottan kell fókuszálni a megfelelő szintű biztonság megteremtésére, hiszen ezek olyan átmeneti állapotok, amikor a jól bevált védelmi megoldások (pl. tűzjelző-, oltóberendezés, tűzszakaszolás stb.) részben vagy egészben nem alkalmazhatók. Ilyen átmeneti időszakokban nyújt megfelelő színvonalú, megbízható és gyors ideiglenes megoldást a WES vezeték nélküli mobil tűzjelző-, evakuációs és elsősegélyhívó rendszer. Előnye elsősorban a mobilitás, a könnyű és gyors telepítési, áthelyezési és bontási megoldásokkal, mind tűzvédelmi, mind balesetvédelmi szempontból megnyugtató megoldást kínálva a felelős EHS manager és felelős vezetők részére ezen átmeneti időszakokban is mind tűz-, mind balesetvédelmi szempontból.

Vészeseti tájékoztatás

veszesetiAz érintett létesítmények nagy részében már működnek vészhangosító rendszerek, amelyek elsődleges célja a vészeseti tájékoztatás. Ezek jellemzően egyirányú kommunikációra - hangbemondásra, vagy előre rögzített szövegek bemondására - alkalmasak, de egyre inkább észlelhető az igény az olyan, kétirányú kommunikációt biztosító rendszerekre, amelyek képesek arra, hogy az emberi hangot kiszűrjék az ipari háttérzajból. A Commend kommunikációs eszközeit a vállalat kimondottan azzal a céllal fejlesztette ki, hogy a bajba került személyzet a legmostohább akusztikai körülmények között is képes legyen jelezni.
A vizuális megjelenő eszközök méretkorlátainak megszűnése, áruk csökkenése és a környezeti zajterhelés a vizuális megjelenítést is egyre keresettebbé tette.
Az informatikai hálózatra felfűzött megjelenítők lehetővé teszik a legfontosabb információk vizuális eljuttatását a segíteni tudók felé.
A kommunikációs eszközök közé tartoznak még a vészvilágító rendszerek is, amelyek korszerű LED-es és foszforeszkáló megoldásai szintén nagyban hozzájárulnak a biztonsághoz.

Szoftver platform

epitkezesAz EHS szakemberek egyik legnehezebb feladata a különböző alrendszerek által előállított adatok folyamatos nyomon követése, értékelése. A SPIE a hagyományos biztonságtechnikai alapokra építve egy olyan egységes szoftver platformot hozott létre, amely képes arra, hogy a meglévő alrendszereket integrálja, azok állapotát egy felületen megjelenítse és ésszerű beavatkozási lehetőséget biztosítson az EHS menedzser részére. Az társaság által kifejlesztett SMS rendszer (safety management system) a hagyományos, PC-n történő futtatás mellet okostelefonon, illetve tableten is elérhető az EHS menedzser számára.
A rendszer tetszőlegesen testre szabható, így az okostelefonos alkalmazás például ki tudja jelezni a létesítményben aktuálisan tartózkodók létszámát, a tűzjelző- és oltóberendezések állapotát, a külső- és belső hőmérsékletet, a zajterhelést és elérhetővé teheti akár a kamerák képeit is.
Amennyiben az EHS menedzser a napi munkavégzés során szabálysértést tapasztal, arról az alkalmazáson belül eltérési jelentést indíthat, amelyet fényképekkel és egyéb dokumentumokkal egészíthet ki, és egy vállalaton belüli intézkedés folyamatot indíthat el.

Csak néhány példát kiemelve a lehetséges technikai megoldások közül láthatjuk, hogy ezek jól átgondolt és tervezett kiválasztásával és összehangolásával olyan komplex biztonsági megoldást tudunk az EHS managerek szolgálatába állítani, ami a munkájuk megkönnyítése mellett egy magasabb biztonsági szintet garantál a vállalat tulajdonosainak és szolgálja egyben a munkavállalók személyes biztonságát. Az együttműködő biztonsági megoldások az emberi kockázati tényezőket is minimalizálni képesek egy esetleges káresemény bekövetkezésében, hiszen a rendszerelemek egymást kiszolgálva és támogatva, egységes és így könnyebben befogadható kezelési megoldásokkal folyamatos ellenőrzést és szükség esetén gyorsabb, hatékonyabb beavatkozást tesznek lehetővé.

Megjelent a Műszaki Magazinban 2019. november 2-án.

Szerző: Vecseri Sándor
system üzletág igazgató
www.spie-agis.hu

Társszerző: Mohai Ágota

Engedjék meg, hogy ebben a rovatunkban büszkén megosszunk Önökkel elégedett Ügyfeleink visszajelzései közül néhányat!

Converse Magyarországi Képviselet

Mivel több régiós boltban használtuk már az Agis rendszerét, ezért a nemzetközi tapasztalataink jó alapot adtak a bizalomhoz, mégis további kellemes meglepetés volt a magyar csapat professzionális, gyors és segítőkész hozzáállása. A rendszer kiépítésében messzemenőkig figyelembe vették kéréseinket, a márka specifikus elvárásait, és minden alkalommal rugalmasan reagáltak. Mind az áruvédelmi rendszer, mind pedig a vevőszámláló kamerás rendszere nagy segítséget nyújt a Converse bolt mindennapos üzemeltetéséhez.
 
Kalovits Gábor / Menedzser

MSCI

Kedves Tamás,

Tegnap a kollégáid elvégezték a beléptető alrendszer karbantartását is a megbeszéltek szerint. Szeretném kiemelni, hogy tegnap a kollégák nagyon jó munkát végeztek. Kifejezetten elégedettek vagyunk Csáki Attila szakmai hozzáértésével, ügyfélcentrikus hozzáállásával, kommunikációs stílusával és proaktivitásával.

Molnár Péter / Vice President Corporate Services

DHL Expressz Magyarország Kft.

Tisztelt Ügyvezető igazgató Asszony!

Ezúton szeretném megköszönni az auditra való felkészülésben nyújtott munkáját Zámbori Ákos és Csáki Attila uraknak, valamint a telephely rendszerének fejlesztésében és karbantartásában részt vevő szerződött prtnereknek az audit előtt végzett szakszerű tevékenységüket! Kérem, szíveskedjen köszönetemet továbbítani kollegái részére. Bízom abban,hogy a jövőben további közös sikereket érünk el.

Tisztelettel:
Imre Sándor / Biztonsági vezető

Crowd Mobile

Dear Gabor and David!

As I leave the company at the end of August, from now on, accomplishing this project will be Cristian Orasanu's responsibility by our side. I'm glad that we had the chance to work together, as my experience with AGIS Fire & Security was really positive. If anyone asks my opinion on installing a security system, I'll recommend to contact AGIS Fire & Security.

Best wishes,
Pika Gergő / Business Developer

Junior tervező

Kérjük, hogy szakmai önéletrajzát Bónis Sándor műszaki igazgató részére küldje: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Feladatok

 • A műszaki igazgató, elektromos vezető tervező, projektvezetők szakmai irányítása és ütemezése mellett CAD szerkesztői, tervezési, vagy résztervezési feladatok önnálló, hatékony végzése.
 • Technológiai utasítások készítése, ellenőrzése.
 • Műszaki leírások készítése, ellenőrzése.
 • Gyártmány rajzok készítése, ellenőrzése.
 • Egyéb dokumentációk készítése, ellenőrzése.
 • Üzletkötői munka támogatása, helyszíni felméréseken való részvétel – rajzok készítése, nyomtatása, ajánlati tervdokumentáció összeállításában részvétel.
 • Kiviteli- megvalósulási tervdokumentáció készítésében való részvétel, azok nyomtatása, összeállítása.
 • A kivitelezést irányító projektvezető felkérésére, helyszíni-, szakhatósági, biztosítói, társtervezői, megrendelői bejárásokon, egyeztetéseken való résztvétel.
 • A kivitelezést irányító projektvezető felkérésére a kiépített rendszer beüzemelésében, műszaki átadásokon való részvétel.
 • A projektekhez tartozó telepítési anyag- és segédanyagok mennyiségi kigyűjtése, a leszállított anyag rendelési listának való megfelelésének ellenőrzése.
 • A projekt menedzsment rendszerben a tervezési- szerkesztési feladatok adminisztrálása, követése.
 • Tervezési munkák során a hatályos jogszabályoknak, szabványoknak, megrendelői igényeknek való megfelelésnek a betartása.
 • Projektekkel kapcsolatos levelezés végzése és nyomonkövetése, kapcsolattartás vállalatunk társosztályaival.
 • A tervtár és archivum kezelése. Az ISO előírásoknak megfelelő dokumentáció kezelése.
 • A vállalati politikák (etikai kódex, utazási politika, munka-, tűzvédelmi szabályzat stb) betartása.
 • Egyebekben a társaság ügyvezetője vagy műszaki igazgatója által kiadott feladatok végzése

Felelősség

Egyértelmű felelősséggel és hatáskörrel rendelkezik a felelősségi köréhez tartozó CAD szerkesztési, tervezési munkák minden elvárt szempont szerinti megfelelőségéért, valamint a projektjeihez tartozó dokumentumok azonosításáért, a tervdokumentumok nyomon követhetőségéért, archiválásáért.

A munkakör betöltésének feltételei

 • iskolai végzettség: szakirányú felsőfokú végzettség
 • speciális képzettség: tervezői programok ismeret (AutoCad), B kat. jogosítvány
 • pálya-alk. feltételek: tervezői jogosultságok ismerete
 • nyelvtudás: középfokú angol

AutoCad rajzoló

Kérjük, hogy szakmai önéletrajzát Bónis Sándor műszaki igazgató részére küldje: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Feladatok

 • A műszaki igazgató, projektvezető és/vagy vezető tervező irányítása és ütemezése melletti önnálló rajzolási és szerkesztési feladatok hatékony végzése.
 • Üzletkötői munka támogatása, ajánlati rajzok készítése.
 • Gyártmány rajzok készítése.
 • A projekt menedzsment rendszerben a rajzolási feladatok adminisztrálása, követése.
 • A tervtár és archivum kezelése. Az ISO előírásoknak megfelelő dokumentáció kezelése.
 • A vállalati politikák (etikai kódex, utazási politika, munka és tűzvédelmi szabályzat) betartása.
 • Egyebekben a társaság ügyvezetője vagy műszaki igazgatója által kiadott feladatok végzése.

Felelősség

 • A műszaki igazgató, projektvezető és/vagy vezető tervező irányítása és ütemezése melletti önálló rajzolási és szerkesztési feladatok hatékony végzése. Üzletkötői munka támogatása, ajánlati rajzok készítése.
 • Gyártmány rajzok készítése.
 • A projekt menedzsment rendszerben a rajzolási feladatok adminisztrálása, követése.
 • A tervtár és archívum kezelése. Az ISO előírásoknak megfelelő dokumentáció kezelése.
 • A vállalati politikák (etikai kódex, utazási politika, munka és tűzvédelmi szabályzat) betartása.
 • Egyebekben a társaság ügyvezetője vagy műszaki igazgatója által kiadott feladatok

A munkakör betöltésének feltételei

 • iskolai végzettség: érettségi bizonyítvány
 • speciális képzettség: tervezői programok ismerete (AutoCad),
 • pálya-alk. feltételek:
 • nyelvtudás: alapfokú angol nyelvtudas

After Sales

Kérjük, hogy jelentkezését Őrs Tunde részére küldje a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.

Feladatok

 • Partner gondozás és direkt sales: telefonhívás és személyes látogatás útján
 • Retail értékesítők back-office támogatása
 • Vevői adatbázis elemzés (vásárlási szokások, akciók értékelése)
 • Döntés előkészítés az üzletág vezető számára

Elvárások

 • Magas szintű kommunikációs készség
 • Pro-aktív, cél orientált személyiség
 • Analitikus képesség, gyakorlatias excel tudás
 • Tanulási képesség
 • Erős kereskedelmi szemlélet
 • Kommunikációs szintű angol nyelvtudás
 • "B" kategóriás jogosítvány

Előnyök

 • Felsőfokú végzettség
 • B2B értékesítési tapasztalat

Amit kínálunk

 • Csapatmunka fejlődő és motiváló környezetben
 • Home-office lehetőség (próbaidő után)
 • Versenyképes bérezés

Csőszerelő (sprinkler rendszerek)

Kérjük, hogy szakmai önéletrajzát Bónis Sándor műszaki igazgatónak küldje a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.

Vállalatunk több munkavállalót keres kivitelezési feladatainak ellátásához budapesti és vidéki munkavégzésre.

Mit kínálunk?

 • Versenyképes fizetés
 • Fizetésen kívüli juttatás
 • Kultúrált, színvonalas munkakörülmények
 • Folyamatos képzés
 • Előrelépési lehetőség
 • Innovatív munkakörnyezet

Feladatok

 • Csőszerelési alapfeladatok ellátása, kuplungos és menetes kötések illetve tartószerkezetek készítése
 • Betanítást követően speciális szerelvények és szelepállomások szerelése
 • A szabványok, technológiai és munkavédelmi előírások maradéktalan betartása a munkavégzés során (betanítást követően)
 • A kiépített rendszerek műszaki átadásain való aktív részvétel
 • Átadott rendszerek karbantartásában, időszaki felülvizsgálatában, hibaelhárításában való részvétel, a karbantartást, javítást vezető utasításainak megfelelően

Pályaalkalmassági feltételek

 • Csőszerelői tapasztalat
 • Szakmai igényesség
 • Pontos, precíz munkavégzés
 • Belföldi utazási hajlandóság
 • Tanulási hajlandóság
 • Büntetlen előélet

Előnyök

 • Tűzvédelmi szakvizsga megléte
 • Épületgépészeti, csőszerelői, hegesztői szakirányú végzettség
 • Beépített tűzoltó berendezések kivitelezésében, karbantartásában, javításában jártasság, illetve szakvizsga megléte
 • „B” kat. járművezetői engedély, emelőgép kezelői jogosítvány

Egyéb

 • Állás neve: Csőszerelő
 • Hirdető: SPIE Agis Fire & Security Kft
 • Cím: Budapest, 1037 Montevideo u. 3/A
 • Foglalkoztatás jellege: alkalmazott
 • Nem igényel idegennyelv-ismeretet
 • 8 órás teljes munkaidő - főállás
 • Elvárt végzettség: szakmunkásképző
 • Jelentkezésként elvárt dokumentumok és kötelezettségek:
  • magyar nyelvű fényképes önéletrajz
  • végzettséget igazoló dokumentum
  • erkölcsi feddhetetlenség
 • Feladás dátuma: 2018-01-29

Diákok, figyelem!

Szakmai gyakorlatunkra olyan diákok jelentkezését várjuk, akik jelenleg felsőoktatási intézményben folytatják tanulmányaikat, és kedvet éreznek ahhoz, hogy bepillantást nyerjenek egy nemzetközi biztonságtechnikai vállalat mindennapjaiba.

Gyakornokainkat igyekszünk olyan feladatokkal ellátni, melyek biztosítják szakmai fejlődésüket, és lehetőséget adnak arra, hogy a gyakorlati idő alatt munkavállalói kompetenciákra is szert tegyenek.

Csakúgy, mint többi munkatársunknak, a gyakorlati programban résztvevő diákoknak is tervezhető, személyre szabható szakmai fejlődési lehetőséget kínálunk.

Választható területek

Elsősorban műszaki területek munkájához csatlakozhattok:

 • AutoCAD szerkesztés
 • Kivitelezés
 • Szerviz és karbantartás
 • Projektmenedzsment

Amit mi várunk Tőled:

 • aktív hallgatói jogviszony (villamosmérnök, gépészmérnök vagy biztonságtechnikai mérnök)
 • elhivatottság és magas szintű szakmai érdeklődés
 • elkötelezettség és csapatszellem
 • nyitottság a fejlődésre és az új dolgok iránt
 • felhasználói szintű MS Office és AutoCAD ismeret
 • angol nyelvismeret előny, de nem feltétel

Jelentkezés módja

Kérjük, hogy szakmai önéletrajzodat Bónis Sándor műszaki igazgatónak küldd az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre!

 • Szép Zsuzsanna ügyvezető igazgató

  Szép Zsuzsanna

  Ügyvezető igazgató

 • Zemán Anikó pénzügyi igazgató

  Zemán Anikó

  Pénzügyi igazgató

 • Bónis Sándor műszaki igazgató

  Bónis Sándor

  Műszaki igazgató

 • Barischin Miklós beszerzési igazgató

  Barischin Miklós

  Beszerzési igazgató

 • Zámbori Ákos szerviz-karbantartási vezető

  Zámbori Ákos

  Szerviz-Karbantartási vezető

 • Őrs Tünde retail üzletág vezető

  Őrs Tünde

  Retail üzletág vezető

 • Vecseri Sándor non-retail üzletág vezető

  Vecseri Sándor

  Non-retail üzletág vezető

Egyedi biztonságtechnikai megoldásainkkal arra törekszünk, hogy Ügyfeleink elvárásainak a lehető legmagasabb szinten megfeleljünk

Információ

Inergen palackok

INERGEN®

Az Inert gáz, a személyi-, az anyagi javak és a környezetvédelem szempontjából tudományos alátámasztásokkal is bizonyítottan, kiemelkedő tűz oltóanyag.

Tovább

Referenciáink

Hazánk kiemelt piaci szereplői már minket választottak annak érdekében, hogy legfontosabb értékeiket a nap bármely pillanatában biztonságban tudhassák.

Tovább

Kövessen minket

Kapcsolat

SPIE AGIS Fire & Security Kft.
Montevideo utca 3/A 
1037 Budapest 
e-mail: [email protected]

Tel. +36 (1) 430-3700
Fax. +36 (1) 453-0358

 

ÉRDEKLŐDÉS

Érdeklődés (felugró)

Az alábbi űrlap kitöltését követően egy munkatársunk hamarosan felkeresi Önt!

Név(*)
Kérjük töltse ki!

E-mail(*)
Kérjük töltse ki érvényes e-mail címmel!

Vállalat(*)
Kérjük töltse ki!

Telefon(*)
Kérjük töltse ki!

Település(*)
Kérjük töltse ki!

Termékcsoport(*)
Kérjük töltse ki!

Kérjük töltse ki az összes mezőt!

Send